ROKAN HULU ONLINE

Ruh Insani dan Diri (Nafs) Hewani

Ayat-ayat Al- Qur’an Al-Karim dan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan diri (nafs) terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang menggambarkan diri (nafs) sebagai sesuatu yang amat berharga

,

Pengertian Hakikat

Hakikat (al-Ḥaqiqah) Makna hakikat (al-Ḥaqiqah) menurut An-Nabhani dalam Kitab Jami‘ Karamat Al-Awliya’ adalah tujuan daripada syari’ah yang berupa musyahadah rahasia ketuhanan berasaskan pada thariqat. Barangsiapa menempuh thariqat ia akan sampai