Sekilas Tentang Ilmu Ma’rifat

Pengertian Konsep Ma‘rifah Kata ma‘rifah berasal daripada bahasa Arab yang berarti mengetahui atau mengenal. Secara istilah perkataan ma‘rifah di artikan sebagai pengetahuan dan pengalaman terhadap sesuatu seperti sedia ada. Selari

Pengertian Maqam Dan Martabat

Apa itu maqam dan martabat dalam kajian? Dalam ilmu thariqat menuju pendalaman bertasawuf ada di kenal istilah “maqam”, maqam di sini bukanlah bermaksud makam atau kuburan, akan tetapi maknanya adalah

Kajian Huruf Hijaiyah Pada Diri

Kajian Huruf Hijaiyah Para sufi juga biasa dan merutinkan melaksanakan amal ibadah sebagai tambahan di luar dzikir-dzikir sebagaimana yang telah mereka susun secara bertingkat seperti yang ada pada tata cara

Hakikat Tawassul

Tawassul di sini adalah interaksi ruhaniyah, dengan melaksanakan hubungan dialektis antara ruhani seseorang dengan ruhani orang lain, baik ruhaniah orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Interaksi itu dilaksanakan

Rahasia Alam Mimpi

Allah berfirman : “Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.” (Q.S. Ar-Rahman (55) : 19-20). Dengan ayat tersebut di

Alam Kubur (Barzah)

Setelah manusia melewati dua tahap kehidupannya di alam dunia, yaitu alam rahim dan alam kehidupan dunia, selanjutnya manusia akan melanjutkan kehidupan berikutnya di alam kubur atau alam barzah. Nismatul ‘adamiyah

Tugas Para Saksi

Fungsi kekhalifahan Rasulullah Saw dan sebagian umat pilihannya, mereka adalah sebagai saksi bagi umat manusia, baik umat yang terdahulu maupun umat yang kemudian. Adalah keutamaan luar biasa, umat yang hidup

Ulama Adalah Pewaris Nabi

Nabi Muhammad Saw di samping sebagai Rasul, juga menjadi saksi bagi umatnya, ketika Rasul Muhammad Saw wafat, tugas kenabian itu tidak di serahkan kembali kepada Allah, seperti yang pernah terjadi

Saksi-Saksi Di Hari Kiamat

Allah adalah Dzat Yang Maha Pencipta, dengan kesendirian-Nya, Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan seluruh isinya termasuk manusia, dihadapan kebesaran dan kekuasaan-Nya, manusia tidak berbeda dengan makhluk yang lain.