Adab Berdo’a

oleh

Setiap orang yang memohon kepada Allah harus memperhatikan etika dan sopan santun dalam berdo’a, antara lain :

 1. Memohon hanya kepada Allah.
 2. Memohon pada keadaan yang mulia, seperti saat bersujud kepada Allah, setelah shalat fardhu, waktu sahur, saat turun hujan dan ketika berpuasa.
 3. Memohon pada saat yang baik dan tepat, seperti rentang waktu antara adzan dan iqamah, sepertiga malam, hari Jum’at, bulan Ramadhan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari Arafah, awal dan akhir tahun.
 4. Menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan.
 5. Meyakini permohonan akan terkabul.
 6. Merendahkan diri, khusyuk dan takut akan murka Allah.
 7. Melembutkan suara, karena berdo’a di tujukan kepada yang Maha Mendengar, serta tidak memaksakan diri untuk melagukan do’a.
 8. Memulai permohonan dengan menyebut salah satu Al-Asma’ul Husna, kalimat tauhid, tahmid serta bershalawat atas Rasulullah Saw, tidak langsung mengungkapkan maksud yang di tuju.
 9. Tidak memohon keburukan bagi diri sendiri ataupun orang lain, memutuskan hubungan silaturahmi dan yang di haramkan atau di makruhkan agama, seperti memohon kematian karena di timpa musibah, memohon menimpakan adzab dengan segera di dunia dan lain-lain.
 10. Menyatakan permohonan dengan baik dan jelas.
 11. Mengulangi permohonan sampai tiga kali dan di utamakan sesering mungkin, serta tidak tergesa-gesa.
 12. Bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang pernah di perbuat.
 13. Menutup permohonan dengan bertahmid dan bershalawat atas Nabi Saw lalu mengusapkan kedua tangan ke wajah.