Tentang Orang Yang Akan Mendapatkan Warisan Ilmu Al-Qur’an

Lafadz َ” الّرِييَ اصْطَفَيٌَْا هِيْ عِبَادِى Alladziinash thafainaa min’ibaadinan”, (Hamba-hamba Kami yang Kami pilih), ini menunjukkan bahwa hamba tersebut adalah hamba yang di muliakan oleh Allah Ta‘ala dari tiga hal,

Ancaman Yang Mengelilingi

Firman Allah dalam Al-Qur‘an Surat Al-A‘raaf (7) ayat 16-17. “Iblis menjawab: “Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan

Sihir Jin Yang Di Tiupkan

Sehubungan dengan sihir jin yang di tiupkan, Allah berfirman : dalam Qur‘an Surat Al-Hijr/Ayat 15/42, Qur‘an Surat Shad/Ayat 82/85, Qur‘an Surat an-Nahl/Ayat 16/100. “Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap

Bahaya Laksanakan Ruqyah Dengan Perasaan Sombong

Jangan Membaca Ruqyah dalam Keadaan Lalai Firman Allah dalam Surat Al-Hajj ayat 52. “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai

Tentang Hati Yang Khusyu’

Seperti iman, taqwa, sabar, syukur dan ikhlas dan khusu’ juga demikian, yaitu bagaikan matahari di malam hari, ketika saat purnama telah tiba, meski matahari itu sedang bersembunyi di balik bumi,