Zakat pertanian dan buah-buahanHasil pertanian dan buah-buahan wajib di keluarkan zakatnya jika terpenuhi dua syarat, antara lain : Dapat di takar. Dapat di simpan lama. Seperti; kacang tanah, kurma kismis

Apa itu zakat maal? Allah mengancam orang-orang yang telah wajib zakat yang tidak bersedia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Allah berfirman : “Dan kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang

Rasulullah Saw bersabda : “Apa yang ada di bawah kedua mata kaki berupa sarung (kain) maka tempatnya di neraka.” (H.R. Imam Bukhari). Dan beliau juga berkata lagi : “Allah tidak

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada para hambanya berupa pakaian yang menutup aurat-aurat mereka dan memperindah bentuk mereka dan ia telah menganjurkan untuk memakai pakaian takwa dan

Mandi-mandi yang di sunnahkan oleh Rasululllah Saw adalah sebagai berikut :1. Mandi hari Jum’atSesuai dengan hadits Abu Sa’id Al-Khudri Ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : “Mandi hari Jum’at adalah wajib

Sifat mandi Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam yang sempurna mencakup kepada fardhu-fardhunya, kewajiban-kewajibannya dan hal-hal yang di sunnahkan ketika mandi adalah terlihat pada hadist sebagai berikut ini : Dari Aisyah Ra

Tidaklah di perselisihkan lagi, bahwa perkara fardhu mesti di dahulukan atas perkara yang hukumnya sunnah, tetapi perkara-perkara yang fardhu itu sendiri memiliki berbagai tingkatan, kita yakin betul bahwa fardhu ‘ain

Larangan-larangan agama terhadap kaum laki-laki muslim Berikut adalah beberapa hal yang terlarang bagi laki-laki muslim yang beriman jika memakai atau mengenakannya pada jasamani atau tubuh atau badan, seperti haramnya berpakaian

Apa dan bagaimana itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang di lakukan oleh seseorang di sebabkan karena mendapatkan nikmat yang besar atau terhindar dari suatu bencana, misalnya ketika seseorang

Apa itu sujud tilawah? Secara bahasa, tilawah berarti bacaan, sedangkan secara istilah sujud tilawah artinya sujud yang di lakukan ketika membaca ayat sajadah di dalam atau di luar shalat, di

Apa itu thaharah? Thaharah menurut syar’i adalah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi shalat berupa hadats atau najis dengan menggunakan air atau semisalnya atau mengangkat najis tersebut dengan tanah. Telah bersepakat

Apa itu hal-hal yang najis? Najis di bagi menjadi dua antara lain : 1. ‘Ainiyah.Najis ‘Ainiyah yaitu najis pada zat itu sendiri (zat-zat yang najis), ini tidak bisa di tentukan

Air di bagi menjadi dua antara lain yaitu :1. Air suci.Air suci yaitu air yang tetap sifat aslinya sebagaimana ia di ciptakan, air suci ini berasal dari dua sumber, antara

Apa itu Sujud Sahwi? Sahwi secara bahasa bermakna lupa atau lalai, sujud sahwi secara istilah adalah sujud yang dilakukan di akhir shalat atau setelah shalat untuk menutupi cacat dalam shalat

Cara melakukan tayammum Tayammum adalah memukulkan dua telapak tangan ke sha’id (permukaan tanah) yang suci dengan niat, agar sah dalam melaksanakan shalat dan lainnya, di syari’atkannya tayammum merupakan kemudahan dan

Cara Mandi Wajib Mandi adalah mengguyur seluruh tubuh dengan air suci dengan cara tertentu.Hal-Hal yang Mewajibkan MandiHal-hal yang mewajibkan mandi adalah : Keluar mani dengan syahwat, baik dalam keadaan tidur

Cara Mengusap Khuf  Di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah disyari’atkannya mengusap khuf sebagai pengganti membasuh kedua kaki ketika berwudhu’. Khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki,

Bagaimana cara berwudhu’ yang benar? Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri, sebagaimana firman-Nya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Q.S. Al-Baqarah : 222).

Apa itu Thaharah? Thaharah menurut syar’i adalah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi shalat berupa hadats atau najis dengan menggunakan (air atau semisalnya) atau mengangkat najis tersebut dengan tanah. Telah bersepakat

APA ITU ZHIHAR? Zhihar adalah suami yang menyamakan isterinya atau sebagian anggota tubuh isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahinya selama-lamanya, yaitu seperti ucapan, ”Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.”