Sekilas Tentang Ilmu Ma’rifat

Pengertian Konsep Ma‘rifah Kata ma‘rifah berasal daripada bahasa Arab yang berarti mengetahui atau mengenal. Secara istilah perkataan ma‘rifah di artikan sebagai pengetahuan dan pengalaman terhadap sesuatu seperti sedia ada. Selari

Pengertian Maqam Dan Martabat

Apa itu maqam dan martabat dalam kajian? Dalam ilmu thariqat menuju pendalaman bertasawuf ada di kenal istilah “maqam”, maqam di sini bukanlah bermaksud makam atau kuburan, akan tetapi maknanya adalah

Kajian Huruf Hijaiyah Pada Diri

Kajian Huruf Hijaiyah Para sufi juga biasa dan merutinkan melaksanakan amal ibadah sebagai tambahan di luar dzikir-dzikir sebagaimana yang telah mereka susun secara bertingkat seperti yang ada pada tata cara

Hakikat Tawassul

Tawassul di sini adalah interaksi ruhaniyah, dengan melaksanakan hubungan dialektis antara ruhani seseorang dengan ruhani orang lain, baik ruhaniah orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Interaksi itu dilaksanakan

Tawassul Sebagai Saksi

Sebagai suatu ketetapan dari Allah (sunnatullah), bahwa sebuah amal akan sah menjadi amal yang diterima di sisi-Nya manakala amal tersebut mendapatkan persaksian dari saksi-saksi yang sah, demikian itu hukum yang

Pengertian Ma’iyah Fid Daarid Dunya

Pengertian Dan Apa Itu Ma’iyah Fid Daarid Dunya Ma’iyah Fid Daarid Dunya maksudnya adalah “kebersamaan di kehidupan dunia”, ketika tawasul yang dilaksanakan oleh seorang murid kepada guru mursyidnya telah membuahkan

Ilmu Yang Di Wariskan

Pada bagian ini akan menguraikan sebab-sebab yang paling utama dan paling penting untuk dapat di hasilkannya sumber Ilmu Laduni, di banding ketiga sebab yang telah di bahas terlebih dahulu, namun

Beberapa Tingkatan Taqwa

Dan di katakan bahwa takwa itu ada beberapa tingkatan, yaitu :1. Taqwa Umum, yaitu taqwa dengan meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah.2. Taqwa khusus, yaitu taqwa dengan menahan dan mengendalikan hawa

Matahari Hati

Maksud Matahari Hati Pemahaman hati (ilmu rasa) yang diperoleh dari sistem tarbiyah azaliah yang menyinari akal dan hati, sebagai buah ibadah yang dilakukan di jalan Allah, ilmu tersebut seperti sinar