Fadhilah Berdzikir

oleh

Berdzikir adalah mengingat dan menyebut nama Allah serta mengucapkan kalimat pujian kepada Allah secara berulang-ulang, tujuan berdzikir adalah agar hati menjadi dekat kepada Allah dan tetap kuat dalam keimanan.

Berdzikir di lakukan setiap saat, sekalipun hanya sedikit, di utamakan sebanyak-banyaknya dan terus-menerus, Allah memerintahkan berdzikir, antara lain :

  1. Ingatlah (berdzikirlah) kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.
  2. Berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya.
  3. Rasulullah Saw mengemukakan beberapa fadilah berdzikir, di antaranya adalah : Allah telah berfirman, “Aku menurut dugaan Hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersama hamba-Ku apabila ia mengingat Aku, jika ia mengingat Aku pada dirinya, niscaya Aku mengingatnya pula pada diri-Ku, jika ia mengingat Aku dalam satu kelompok, niscaya Aku mengingatnya pada kelompok yang lebih baik daripada kelompok mereka, jika ia mendekatkan diri kepada-Ku satu jengkal, maka Aku akan mendekatinya satu hasta, jika ia mendekatkan diri kepada-Ku satu hasta, maka Aku akan mendekatinya satu depa, jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.”
  4. Orang yang berdzikir mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, Allah menyebut nama orang yang berdzikir kepada para malaikat yang berada di Sisi-Nya.
  5. Orang yang berdzikir mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat.
  6. Berdzikir kepada Allah lebih utama daripada berjihad fisabillllah dan memberikan harta yang banyak terus-menerus.
  7. Orang yang berdzikir mendapatkan ketenangan hidup.
  8. Orang yang berdzikir di ibaratkan orang yang hidup dengan rohaninya dan orang yang tidak berdzikir di umpamakan orang yang mati.