ROKAN HULU ONLINE

Ruh Insani dan Diri (Nafs) Hewani

Ayat-ayat Al- Qur’an Al-Karim dan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan diri (nafs) terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang menggambarkan diri (nafs) sebagai sesuatu yang amat berharga

,

Pengertian Hakikat

Hakikat (al-Ḥaqiqah) Makna hakikat (al-Ḥaqiqah) menurut An-Nabhani dalam Kitab Jami‘ Karamat Al-Awliya’ adalah tujuan daripada syari’ah yang berupa musyahadah rahasia ketuhanan berasaskan pada thariqat. Barangsiapa menempuh thariqat ia akan sampai

Pertanyaan Tentang Shalat Jama’-nya Muslimah

Jika seorang wanita suci dari haidh pada waktu Ashar atau Isya, apakah dia juga harus shalat Zuhur (bersama shalat Ashar) dan shalat Maghrib (bersama shalat Isya), dengan dasar bahwa masing-masing

Amalan-Amalan Dalam Thariqat Naqsyabandiyah

Amalan-amalan dalam Thariqah Naqsyabandiyah meliputi : a. Taubat Taubat dalam pengertian Thariqat Naqsyabandiyah adalah dasar utama untuk membersihkan diri dari dosa lahir maupun batin. Taubat sama dengan fundamen untuk suatu