ROKAN HULU ONLINE

Pembahasan Sifat-Sifat Orang Munafik

Pengertian Orang Munafik Orang munafik adalah orang yang hatinya jelek kepada seseorang tapi berpura-pura baik, orang yang hatinya kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi berpura-pura beriman. Yang demikian itu karena

Pengertian Orang Kafir

Endapan lumpur hawa nafsu,Saat berkolaborasi dengan lamunan,Menjadi karat,Yang lengket dalam hati,Bagaikan mendung pekat,Yang menyelimuti matahari,Menjadikan gelap mata,Dan lupa diri bahwa sesungguhnya ia adalahSeorang qudwah atau orang yang di ikuti. Menurut

Manusia Sebagai Karakter

Yang di maksud manusia sebagai karakter adalah sifat atau karakter yang menghidupi person seseorang yang dibentuk oleh paduan ilmu dan amal, ketika manusia mati, maka manusia sebagai personal akan kembali

Download Buku Maqam Dzikir An-Naqsyabandi

Orang yang tidak percaya atau kafir, sesungguhnya adalah orang yang telah berbuat dzalim kepada dirinya sendiri.  Allah sedikitpun tidak berbuat dzalim kepada hamba-hamba-Nya, sepanjang hamba-hamba tersebut senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya, salah

Tawassul Pembuka “Al-Abshaara”

Praktek tawasul merupakan pelaksanaan perintah Allah yang termaktub dalam firman-Nya Q.S. At-Taubah : 119. “Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang shiddiq.”

Makna Tawassul Di Jalur Saksi

Ibadah dan dzikir yang sedang dijalani oleh para salik (pengembara di jalan Allah), adalah mengikuti ibadah dan dzikir yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh para guru ruhaniah dan para guru

Sekilas Tentang Ilmu Ma’rifat

Pengertian Konsep Ma‘rifah Kata ma‘rifah berasal daripada bahasa Arab yang berarti mengetahui atau mengenal. Secara istilah perkataan ma‘rifah di artikan sebagai pengetahuan dan pengalaman terhadap sesuatu seperti sedia ada. Selari

Pengertian Maqam Dan Martabat

Apa itu maqam dan martabat dalam kajian? Dalam ilmu thariqat menuju pendalaman bertasawuf ada di kenal istilah “maqam”, maqam di sini bukanlah bermaksud makam atau kuburan, akan tetapi maknanya adalah

Kajian Huruf Hijaiyah Pada Diri

Kajian Huruf Hijaiyah Para sufi juga biasa dan merutinkan melaksanakan amal ibadah sebagai tambahan di luar dzikir-dzikir sebagaimana yang telah mereka susun secara bertingkat seperti yang ada pada tata cara