oleh

Pengertian Ila’ Dalam Islam

Pengertian Ila’

Ila’ adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjima’i isterinya dalam jangka waktu tertentu. Ila’ di perbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik isteri yang durhaka, agar isteri tersebut kembali bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. (H.R. Bukhari Juz 2 : 2336, At-Tirmidzi Juz 3 : 690 dan Nasa’i Juz 4 : 2131).

Namun jika tujuannya adalah untuk memudharatkan isteri, maka ini terlarang, karena itu merupakan bentuk kezhaliman. (H.R. Ibnu Majah : 2341).

Maksimal waktu ila’ adalah empat bulan, hal ini berdasarkan firman Allah :

”Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya di beri tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada isteri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah : 226).

Baca juga...  Hukum Wanita Yang Melepas Selain Di Rumah

Komentar

Tinggalkan Komentar dan Terimakasih Atas Kunjungan Anda...

Artikel terbaru