Download Buku Maqam Dzikir An-Naqsyabandi

Orang yang tidak percaya atau kafir, sesungguhnya adalah orang yang telah berbuat dzalim kepada dirinya sendiri.  Allah sedikitpun tidak berbuat dzalim kepada hamba-hamba-Nya, sepanjang hamba-hamba tersebut senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya, salah