,

Pengertian Hakikat

Hakikat (al-Ḥaqiqah) Makna hakikat (al-Ḥaqiqah) menurut An-Nabhani dalam Kitab Jami‘ Karamat Al-Awliya’ adalah tujuan daripada syari’ah yang berupa musyahadah rahasia ketuhanan berasaskan pada thariqat. Barangsiapa menempuh thariqat ia akan sampai